دروازه بادی 32 متری

طراحی و ساخت بزرگترین دروازه بادی به طول دهنه 32 متر و ازتفاع 15 متر 
نمایشگاه قرآن در منطقه 22 تهران