SelectLanguage

مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه

اولین بالون هوای داغ ایرانی

بالون هوای داغ ساخت اولین بالون هوای داغ ایرانی یه ارتفاع 24 متر و قطر 16 متر و ظرفیمت 5 تا 6 نفر

ایونت ورزشی شرکت سالامون

ایونت شرکت سالامون ایونت ورزشی شرکت سالامون در مجموعه توچال تهران طراحی و ساخت و اجرای سازه های بادی غرفه بادی و دروازه بادی جهت مسابقات دو 

ماکت بادی سفره هفت سین

ماکت بادی سفره هفت سین طراحی و ساخت ماکت بادی سفره هفت ست با سازه های بادی برا ی اولین بار برای ایام نوروز در مجموعه برج میلاد تهران  ارتفاع 4 تا 7 متر 

نمایشگاه قرآن ماه رمضان

دروازه بادی 32 متری طراحی و ساخت بزرگترین دروازه بادی به طول دهنه 32 متر و ازتفاع 15 متر  نمایشگاه قرآن در منطقه 22 تهران 

غرفه بادی ایونت نسکافه

غرفه بادی شرکت نسله نسکافه طراحی و ساخت غرفه بادی برای برگزاری ایونت نوروزی در مجموعه تفریحی نمک آبرود