ماکت بادی سفره هفت سین
طراحی و ساخت ماکت بادی سفره هفت ست با سازه های بادی برا ی اولین بار برای ایام نوروز
در مجموعه برج میلاد تهران 
ارتفاع 4 تا 7 متر