كيسه‌هاي ذخيره آب و گاز.
كيسه‌هاي ايربگ جهت نجات اجسام غرق شده.
تيوپ‌هاي بادي جهت نگهداشتن و ايستايي اجسام بر روی آب از قبیل: قايق، هليكوپتر و هواپيماهاي ملخي
استخرهاي بادي با قابليت نصب موقت و جابجايي آسان در ابعاد و ارتفاع مختلف.
چادرها و سالنهاي بادي جهت فوريتهاي پزشكي و حوادث قهري.